Westerdals

Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology (Westerdals Oslo ACT) er en unik, bransjenær og nyskapende høyskole for de som vil jobbe innen kunst, kommunikasjon og teknologi.

Skolen tilbyr studier innen kommunikasjon, kunstfag, film og tv, ledelse og teknologi, med mulighet for fordypninger innen hver hovedkategori. Samfunnet er i endring, skillelinjene mellom teknologi og kreativitet viskes ut. Teknologi er i dag ikke bare en driver for nyskapning, men også en naturlig del av kunstnerisk virksomhet og innen strategisk og kreativ kommunikasjon. Skolen fremstår i dag som den fremste grafiske utdanningsinstitusjon i Norge.

Westerdals søkte en samarbeidspartner for leveranse av løsninger for å gjengi kreativt arbeid på trykk, hvor det skulle være mulig med utvidet fargestyring, samt mulighet for å trykke på en stor variasjon av medier. Valget falt på løsninger og kompetanse fra CTRL IT som har levert en skriver utviklet for designere med avansert fargestyringsteknologi, samt en løsning for digitaltrykk. Digitaltrykksløsningen er utstyrt med avansert RIP-teknolog med utvidet fargestyring og tilrettelegging av arbeidsflyt med hovedvekt på PDF. Løsningene er tilgjengelig for studenter og er en del av skolens verktøy for utdanning.

Oppdrag: Levere skrivere

Ctrl it forstår våre behov og er en god partner for å finne løsninger som passer for oss som skole. Når det oppstår problemer, er Ctrl it raskt på plass med løsningene. Tidligere fikk vi ikke lov av leverandøren til å ha vårt eget lager med tonere, men dette har Ctrl it løst for oss.

For vår del var det enkelt å konkludere med Ctrl it som den rette, blant alle leverandørene vi var i kontakt med.

– Kjetil Brevik

Lurer du på noe?