Oslo nye

Oslo Nye Teater, opprettet 1959 gjennom en sammenslåing av Det Nye Teater og Folketeatret er et av landets best besøkte teatre. De ble i 2010 besøkt av 131904 publikummere og er hele byens teater. Teateret består av tre hus og eies av Oslo kommune. Oslo Nye Teater har et folkelig repertoar og skal være oslosk, morsomt og mangfoldig.

Oslo Nye Teater AS har til formål å drive teatervirksomhet som er tilgjengelig for allmennheten. Teatret skal reflektere hovedstadens urbane liv og bør søke å fremme ny norsk dramatikk og ellers favne et videst mulig repertoar, heter det i teaterselskapets ikke helt nye formålsparagraf.

Et teater har mange ulike behov når det gjelder dokumentproduksjon. Med avdelinger for billettsalg, administrasjon, sminke, scenekunst, snekkerverksted, vedlikehold med mer, samt lokaler som er upraktiske og slitt, kan det å dekke alle behov samtidig som man ivaretar økonomiske og praktisk hensyn være en utfordring.

I samarbeid med representanter for CTRL IT ble det foretatt en analyse av dagens situasjon hos teateret. Resultatet ble analysert av representanter fra begge selskaper, og et nytt design skissert med en tilhørende SLA (Service Level Agreement). Med CTRL IT’s tilgang til Xerox’ enorme produktportefølje med felles service- og driftsavtaler, ble det mulig for CTRL IT å gjennomføre en komplett ny løsning til teateret hvor samtlige behov ble ivaretett, inklusive drifts- og finansielle krav.

 

Oppdrag: Levere printere

– Vi opplever Ctrl it som profesjonelle, og de har forenklet vår hverdag. Tidligere hadde vi skrivere og kopimaskiner fra mange ulike leverandører. Dette var kostbart og tidkrevende. Avtalen vår med Ctrl it gjør at vi sparer penger og tid.

IT-sjef Fadil Dizdarevic

Lurer du på noe?