The General Data Protection Regulation (GDPR) er en ny personvernforordning som trer i kraft den 25.mai 2018. Forordningen handler i all hovedsak om at du som individ har rett til å bestemme over dine egne opplysninger. Ctrl it er opptatt av å skreddersy et verktøy for å ivareta disse kravene samtidig som den er tilpasset din hverdag.

Kjernen i GDPR bygger på åtte hovedprinsipper som er følgende:

  • Rett til samtykke
  • Rett til databeskyttelse
  • Rett til å se personlig data
  • Rett til riktig data
  • Rett til å bli varslet
  • Rett til data portabilitet – gi kunden kontroll over egne opplysninger
  • Rett til å bli glemt/fjernet
  • Rett til automatisk sletting

 

Alle virksomheter som behandler opplysninger om sine ansatte og kunder behandler personopplysninger.
Dette betyr at din bedrift må kunne dokumentere og redegjøre for all data som lagres. I den nye personvernloven vil det blant annet stilles strengere krav til nettopp dette.

Vi utvikler et system som gir deg oversikt og gode rutiner for hvordan disse dataene skal brukes. Systemet gir også oversikt over hvem som kan få tilgang til og se hvilke opplysninger. Vi tar utgangspunktet i disse åtte sentrale rettighetene og bygger funksjonalitet i et skreddersydd system. Vi ønsker at kundene våre enkelt skal kunne benytte seg av systemet vi utvikler, og informasjonen skal oppfattes på en klar og tydelig måte.

 

 

Kontakt oss gjerne for mer informasjon, Klikk her

Lurer du på noe?